Generador de preus de la construcció.

Generador de Preus.

Espanya

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

Programes per a Arquitectura, Enginyeria i Construcció

En català

En castellano

Em português

En français

El Col·legi Oficial d'Arquitectes de Madrid integra la seva col·lecció de Normativa tècnica d'aplicació en els projectes i direccions d'obra en el Generador de Preus de la Construcció de CYPE Ingenieros.


Amb objecte de facilitar als seus col·legiats el compliment de les normes sobre la redacció de projectes i la direcció d'obres d'edificació, el Col·legi Oficial d'Arquitectes de Madrid manté actualitzada una recopilació de normativa tècnica d'aplicació en els projectes i direccions d'obra, tant d'àmbit nacional com específica de la Comunitat de Madrid.
Com a resultat del conveni de col·laboració entre el COAM i CYPE Ingenieros, aquesta recopilació de Normativa s'inclou en el Generador de Preus de la Construcció de CYPE Ingenieros sense cost per als col·legiats del COAM que, a més, podran utilitzar gratuïtament el Generador de Preus com eines de consulta.