Generador de preus de la construcció.

Generador de Preus.

Espanya

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

Programes per a Arquitectura, Enginyeria i Construcció

En català

En castellano

Em português

En français

El Consell Andalús de Col·legis Oficials d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació integra la seva col·lecció de Normativa tècnica d'aplicació en els projectes i direccions d'obra en el Generador de Preus de la Construcció de CYPE Ingenieros.


Per tal d'assegurar la qualitat en l'edificació, el Consell Andalús de Col·legis Oficials d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació manté actualitzada una recopilació de normativa tècnica d'aplicació en els projectes i direccions d'obra, tant d'àmbit nacional com a específica de la Comunitat Autònoma d'Andalusia.
Com a resultat del conveni de col·laboració entre el Consell Andalús de Col·legis Oficials d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació i CYPE Ingenieros, aquesta recopilació de Normativa s'inclou en el Generador de Preus de la Construcció de CYPE Ingenieros.